Neem even de tijd om het menu met digitaal te versturen wenskaarten door te lopen. Er is ongetwijfeld iets voor u bij.

De Digitaal te versturen kaarten - zonder reclame kunnen worden ingevoegd bij een WhatsApp, E-mail, Facebook, Website, Forum.

5 november 2010 ben ik met deze website begonnen.

Sinds maart 2017 staat er onder elke afbeelding een downloadknop.

Wanneer u een kaart elders wilt plaatsen is het wel de bedoeling dat mijn naam/logo er op blijft staan en er geen veranderingen worden aangebracht.

U mag wel de naam van de geadresseerde er op zetten of de naam van de afzender. 

De kaarten maak ik met behulp van verschillende fotobewerkingssites. Onder andere met:

https://www.online-image-editor.com  

Veel kaarten maak ik helemaal vanaf de achtergrond tot alles wat er verder opstaat. De afbeeldingen die ik daarvoor  gebruik komen allemaal van internet. 

Ook gebruik ik wel een bestaande foto die vrij te downloaden is en zet daar tekst op en eventueel  een omlijsting.

Als u vindt dat ik een foto/afbeelding onrechtmatig heb bewerkt dan bied ik u hiervoor mijn verontschuldiging aan en  de kaart zal direct worden verwijderd.

Heeft u vragen of opmerkingen? Klik HIER voor contact. 


In 2010  I started with this website.

Since March 2017 there is a download button under each image. 

When you want to place a card elsewhere, it is my intention that my name / logo remains on it and that no changes are made. You may put the name of the addressee on it or the name of the sender.

I make the maps using various photo editing sites. Among others with: https://www.online-image-editor.com I make a lot of cards from the background to everything else. The images I use for this are all from the internet. https://nl.vecteezy.com/ I also use an existing photo that is free to download and put text on it and possibly a frame.

If you feel that I have unlawfully edited a photo / image, I offer you my excuses and the card will be removed immediately.

Click HERE for contact.)