5 november 2010 is deze website online gegaan.

Nadat ik gestopt was met werken ben ik begonnen met het maken van Digitaal te versturen wenskaarten met bijbehorende website. Deze kaarten kunnen gratis en zonder reclame worden gedownload en worden verzonden via Whatsapp, E-mail, Facebook etc. 

De kaarten maak ik met behulp van verschillende  sites met afbeeldingen en fotobewerkingssites. 

O.a. met https://www.online-image-editor.com/?language=nederlands

Veel kaarten maak ik vanaf de achtergrond tot alles wat er verder opstaat. 

Ook gebruik ik wel bestaande foto's/afbeeldingen die vrij te downloaden zijn en zet daar tekst op en/of een  afbeelding plus eventueel  een omlijsting.

Neem even de tijd om het menu met digitaal te versturen wenskaarten door te lopen. Er is ongetwijfeld iets voor u bij.

 

Dit is geen commerciële website. Het is een hobby waar ik anderen van mee wil laten profiteren.

De Digitaal te versturen kaarten - zonder reclame -  kunnen daarom gratis worden gedownload en ingevoegd bij een WhatsApp, E-mail, Facebook, Website, Forum etc.

*Rechtstreeks invoegen bij een WhatsApp: Druk even goed op de afbeelding er komt dan een kadertje te voorschijn. Scrol helemaal naar beneden en klik op  afbeelding delen. Er naast staat het WhatsApp icoontje.

Dus niet klikken op linkdelen daar staat ook het WhatsApp icoontje maar dan zie je de afbeelding niet staan in de WhatsApp.

*Downloaden vanaf Tablet of SmartPhone: Klik op de downloadknop en de afbeelding komt in de Galerij te staan.

  Daarvandaan invoegen in een WhatsApp, Email, Facebook, etc.

*IPhoneDe afbeeldingen komen in de documenten van de foto app! Naast de ruimte van de tekstbalk staat een plusje(+) daar moet je    op klikken en kan je het kaartje versturen!

*Downloaden vanaf PC of Laptop: Klik op de downloadknop onder de afbeelding.

  De afbeelding komt dan in de Downloadmap te staan.

Wanneer u een kaart elders wilt plaatsen is het wel de bedoeling dat mijn naam/Websiteadres er op blijft staan.


Bij het opstarten van deze website wist ik nog niet dat niet elke afbeelding vrijgebruikt mag worden.

Ook ben ik te weten gekomen dat er achter  veel afbeeldingen die op plaatjespagina's zoals Pinterest staan ook copyright rust hoewel de naam van afkomst er niet altijd bij staat. Inmiddels zijn de kaarten die bewerkt waren met onterecht gebruikte afbeeldingen zover ik weet van deze website verwijderd. 

Als u vindt dat ik een foto/afbeelding toch onrechtmatig heb bewerkt dan bied ik u hiervoor mijn verontschuldiging aan en  de kaart zal direct worden verwijderd. Dit is voor mij een  hobby en ik wil niemand bewust benadelen.

When I started this website, I did not yet know that not every image can be used freely. I also found out that many images on Pinterest image pages are copyrighted, although the origin name is not always included. The cards with these images have since been removed from this website as far as I know. If you feel that I have unlawfully edited a photo / image, I apologize for this and the card will be removed immediately. This is a hobby for me and I don't want to consciously harm anyone.

Lorsque j'ai commencé ce site Web, je ne savais pas encore que toutes les images ne pouvaient pas être utilisées librement. J'ai également appris que de nombreuses images sur les pages d'images Pinterest sont protégées par le droit d'auteur, bien que le nom de l'origine ne soit pas toujours inclus. Pour autant que je sache, les cartes avec ces images ont depuis été supprimées de ce site. Si vous pensez que j'ai édité illégalement une photo / image, je m'en excuse et la carte sera retirée immédiatement. C'est un passe-temps pour moi et je ne veux blesser consciemment personne.

Quando ho aperto questo sito Web, non sapevo ancora che non tutte le immagini possono essere utilizzate liberamente. Ho anche appreso che molte immagini sulle pagine delle immagini di Pinterest sono protette da copyright, sebbene il nome dell'origine non sia sempre incluso. Le carte con queste immagini sono state rimosse da questo sito Web per quanto ne so. Se ritieni di aver modificato illegalmente una foto / immagine, mi scuso per questo e la scheda verrà rimossa immediatamente. Questo è un hobby per me e non voglio danneggiare consapevolmente nessuno.
teller per 7 oktober 2020

Flag Counter